top of page
moxo1.png

MOXO DİKKAT TESTİ  (MOXO D-CPT (Distracter – Continuous Performance Test)

 

 

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

 6-12 Yaş Arası Çocuklar ve  13-65 Yaş Arası Genç ve Yetişkinler için bireysel olarak uygulanmaktadır. 

KULLANIM ALANLARI 

 

Dikkat Becerileri Potansiyeli Tespiti

⚫Hiperaktivite Potansiyeli Tespiti

⚫Dürtüsellik Potansiyeli Tespiti

⚫Zamanlama Potansiyeli Tespiti

 

 

 

Öğrenmenin en temel bileşenlerinden biri olan dikkat becerilerinin, içinde bulunduğumuz dijital çağın bir sonucu olarak sürekli ve yoğun uyarana maruz kalmamız sebebiyle hem çocuklarda hem de genç ve yetişkinlerde bozulmaya başladığı açıkça ifade edilebilir.

 

Moxo Dikkat Testi klinik geçerliliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan objektif ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Dünya genelinde 50’den fazla ülkede ve Türkiye genelinde 2000’den fazla merkezde uygulanmaktadır. Oldukça yaygın kullanım alanına sahip ve kabul görmüş bir test olarak alan uzmanlarınca uygulanmakta ve bazı zorlukların nedenini belirleyerek kişiye özel ihtiyaç tespiti ve program planlaması yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 

Klinik bir tanı olan ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) yani DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan ölçek, çevresel koşulların (görsel, işitsel ve karma çeldiricilerin) kişinin dikkati sürdürebilme, zamanı doğru kullanabilme, dürtüsellik ve hiperaktivite becerileri üzerindeki etkilerini ölçmektedir. Test uygulanan bireyin oldukça basit görünen bir görevi tıpkı günlük yaşamda da olduğu gibi çeldiricilere (görsel-işitsel ve karma) rağmen -yani görmezden gelerek- tamamlaması beklenmektedir. 420 tepki ve tepkisizlik bileşenini milisaniyeler ölçüsünde değerlendiren uygulama kısa sürede tamamlanmakta ve kişiye özel grafikler ile anında sonuç raporu sunmaktadır.

 

Ayrıca MOXO Dikkat Testi yalnızca ülkemizde 150.000’den fazla öğrencinin merkezi sınavlara hazırlanma sürecinden önce dikkat, konsantrasyon ve zamanlama becerilerinin tespit edilmesi ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar hazırlanması amacıyla kullanılmıştır. Oldukça zeki olmasına rağmen iş ve kariyer hayatında kendinden beklenen performansın altında bir başarı gösteren yetişkin bireyler de MOXO Dikkat Testi ölçme ve planlama süreçlerinden faydalanmaktadır.

 

 

Eğer çocuğunuzda;

 

 • Dikkatsizlik

 • Yaşına Uygun Olarak Verilen Karmaşık Yönergeleri Anlayıp Uygulamada Zorlanma

 • Planlama ve Organizasyon Becerilerinde Güçlük

 • Ödevlerini - Verilen Görevleri Sürdürmede ve Tamamlamada Zorlanma ve Kaçınma

 • Sık Görülen Sakarlık Ya da Kaybolma Durumu

 • Bağlam İçi Sohbeti Sürdürmede Zorluk, Konudan Konuya Atlama

 • Başkalarının Sözlerini Bitirmesini Bekleyememe ve Hep Konuşma İhtiyacı

 • Sürekli Kıpırdanma ve Hareketlilik İhtiyacı

 • Çaba Göstermesine Rağmen Derslerinde Başarısızlık

 • Süreli Sınavlarda Zamanı Yönetememe ve Yetiştirememe

 • Olaylara, Durumlara ve Kişilere Karşı Ani ve Yüksek Tepkiler

 • Duygu Durumunda Hızlı Geçişler

 • Sakin ve Uyumlu Bir Çocuk Olarak Bilinmesine Rağmen Görevleri Tamamlamada Yaşanan Güçlük

 

gibi durumlar gözlemliyorsanız zaman kaybetmeden bize ulaşın ve çocuğunuzun Dikkat, Hiperaktivite, Dürtüsellik ve Zamanlama performansını değerlendirerek bireysel profiline uygun çalışma programını birlikte hazırlayalım. 

 

 

Eğer kendinizde;

 

 • Dalgınlık

 • Önemli- Önemsiz Konularda Sık Sık Unutma Durumu

 • Uzun Toplantıları Ya da Dersleri Takip Etmekte Zorlanma

 • Çevrenizce Huzursuz ve Telaşlı Biri Olarak Bilinme

 • Sık ve Çabuk Öfkelenme

 • Olumlu-Olumsuz Yoğun Duyguları Yönetmede Zorluk

 • Trafikte Sıkça Kazanın Eşiğinden Dönme Ya da Kaza Yapma

 • Normalden Daha Sık İş Değiştirme

 • Normalden Daha Sık Ev Değiştirme

 • Normalden Daha Sık Eş/Partner Değiştirme İhtiyacı

 • Uzun Soluklu İş ve Projelerde Yoğun Baskı ve Stres Hissetme

 • Bağımlı Davranışlara Eğilim (sigara, alkol, internet, oyun)

 • Heyecanla Fikirler ve Projeler Üretme Ama Bir Sonuca Bağlayamama

 

gibi durumlar gözlemliyorsanız zaman kaybetmeden bize ulaşın ve sizin Dikkat, Hiperaktivite, Dürtüsellik ve Zamanlama performansınızı değerlendirerek bireysel profilinize uygun çalışma programını birlikte hazırlayalım. 

bottom of page