top of page

     

    Türk opera sanatçılarının dünyada klasik müzik alanında önemli bir yeri olduğu ve başarıları tartışılmaz bir gerçektir. İstanbul International Opera Audition olarak amacımız ses, teknik ve müzikalite olarak dünya standartlarında olan sanatçılarımıza Avrupa ve dünya kariyerlerine başlama imkânı tanıyabilmektir.

    Avrupa’nın uygulamış olduğu vize prosedürü, Türk sanatçılarını Avrupa’daki operalardan bir dinleti için davet almış olsalar dahi büyük sıkıntılara sokmaktadır ve her bir dinleti için iki kıta arasında yolculuk etmek büyük masraflar doğurmaktadır.

     Sanatçılarımızın yapacakları birçok masrafı azaltmak ve kendi ülkelerinde rahatça bir seferde bir çok opera müdürüne dinleti yapma fırsatı tanımak amacı ile İstanbul International Opera odisyonunu düzenliyoruz.

     Dinletimize katılmanız Türk sanatçılarımız için eşi bulunmaz bir imkan bizler için ise çok büyük bir gurur kaynağı olacaktır.

     

                 Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Dr. Erman Türkili                               Melih Tepretmez

bottom of page