top of page

 

WISC-4 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

6-16 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanan bilişsel yetenekleri ölçen, sadece sertifikalı psikologlar tarafından uygulanabilen klinik bir ölçme aracıdır. Türkiye’de kullanılan en kapsamlı ve en geçerli zeka testidir. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Türkiye genelinde Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmış bir testtir.

 

Ne amaçla uygulanabilir? Çocuğunuzun yaşıtlarına göre bilişsel düzeyini öğrenmek ve bununla ilgili kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenmesini, bu yönler doğrultusunda da eğitimsel olarak düzenlemelerin yapılmasını hedefliyorsanız WISC-4’ü yaptırabilirsiniz. Akademik olarak zorlanan öğrencilerin ya da yaşıtlarına göre daha ileri performans sergilediği düşünülen çocukların belirlenmesi için uygulanabilecek sağlıklı ve güvenilir bir araçtır.

 

Zekâ düzeylerini değerlendirme amacıyla geliştirilen ölçek, çeşitli alt test ve bileşik ya da dönüştürülmüş puanlar elde edilmesini sağlamaktadır. Buna göre WÇZÖ-IV, 10 temel ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır ve 10 temel alt test puanı kullanılarak dört dönüştürülmüş puan elde edilmektedir. Bu dönüştürülmüş puanlar, Sözel Kavrama Dönüştürülmüş Puanı (SKDP), Algısal Akıl Yürütme Dönüştürülmüş Puanı (AAYDP), Çalışma Belleği Dönüştürülmüş Puanı (ÇBDP),  ve İşlemleme Hızı Dönüştürülmüş Puanı (İHDP).  Son olarak, ölçeğin 10 temel alt test puanı toplanarak Tüm Ölçek Zekâ Puanı (TÖZP) elde edilmektedir.

           

Ne kadar sürer? Çocuğun dikkat ve odaklanmasına bağlı olarak değişmesiyle beraber ortalama 120 – 150 dakika arasında değişiklik gösterebilir.

 

Gelmeden önce nelere dikkat edilmesi gerekir? Çocuğu kaygılandırmamak çok önemlidir. Bunu bir sınav olarak görmesi onu kaygılandırabilir bu durum da sonuçları olumsuz etkileyebilir. Çocuğun mutlaka dinlenmiş olması, uykusunu almış olması ve karnının tok olması gerekir. Bununla birlikte fiziksel olarak kendini iyi hissetmediği bir güne denk gelirse (ateş, mide bulantısı, karın ağrısı vs) randevunun başka bir güne alınması gerekir.

bottom of page