top of page
Resim1.png

ASİS ZEKA TESTİ (Anadolu-Sak İntelligence Scale)

 

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

4-12 yaş için bireysel olarak uygulanmaktadır.

                         

 

KULLANIM ALANLARI

 

Genel Zeka Potansiyeli Tespiti

⚫Görsel Zeka Potansiyeli Tespiti

⚫ Sözel Zeka Potansiyeli Tespiti

⚫Muhakeme Potansiyeli Tespiti

⚫Bellek Kapasitesi Tespiti

⚫Zihinsel Gelişim Yetersizliği Tanısı

⚫Özel Öğrenme Güçlüğü Risk Tanısı

⚫Üstün Zeka / Üstün Yetenek / Özel Yetenek Tanısı

 

 

 

 

Prof. Dr. Uğur Sak ve ÜYEP (Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) araştırma ekibi tarafından geliştirilmiştir. Ölçek ismini testi geliştiren ekibin bulunduğu ve projeyi destekleyen Anadolu Üniversitesi ile ekibin lideri olan ve ölçeğin prototipini geliştiren Prof. Dr. Uğur Sak’ın soyadının birleştirilmesi ile almıştır.  Ülkemizde zeka ölçümü çalışmalarının başlangıcından (1915) bu yana oluşmuş olan ‘’başka ülkelerde geliştirilmiş zeka testlerinin uyarlanması ile kullanılması’’ kültürünü kırarak bu topraklarda doğmuş, geliştirilmiş ve geçerlik- güvenirliği kanıtlanmış ilk zeka testidir. 

 

Standartizasyon ve norm çalışmaları 2012-2017 yılları arasında yapılmış olan ASİS, ülkemizde kabul gören ve uygulanan diğer zeka testlerine kıyasla en güncel norm bilgisine sahip olan zeka ölçeğidir. MEB iş birliğinde binlerce çocuğa uygulanarak geçerlik ve güvenirliği test edilmiş olan ASİS, tüm dünyada uygulanan bireysel zeka testleri arasında yaş grubuna düşen örneklem büyüklüğü bakımından temsil gücü en yüksek olan zeka testidir. 

 

Ayrıca Prof. Dr. Uğur Sak ve ekibinin geliştirmiş olduğu yazılım sayesinde testin raporlama süreci de bir standartizasyon kazanmış ve zeka testleri uygulama sürecinde dezavantaj olarak değerlendirilebilecek testör puanlama hatası ve sübjektifliğinin önüne geçilmiştir.

 

4-12 yaş aralığındaki çocukların bilişsel performanslarını tespit etmeyi amaçlayan ASİS, yedi alt testten oluşmakta ve hem genel zekayı hem de genel zekayı oluşturan alt bileşenleri objektif olarak ölçmektedir. Uygulama sonrasında oldukça kapsamlı bir rapor analizi sunan test, uygulanan bireye dair on bir farklı bileşende profil sunmaktadır. Bunlar;

 

- Genel Zekâ Endeksi

- Görsel Potansiyel Endeksi 

- Sözel Potansiyel Endeksi

- Bellek Kapasitesi Endeksi

- Görsel Bellek Endeksi

- Muhakeme Endeksi

- Tarama Endeksi

- Görsel IQ

- Sözel IQ

- Üstün Zeka / Üstün Yetenek / Özel Yetenek Endeksi

- Öğrenme Güçlüğü Risk Endeksi

Ülkemizde üstün yetenekli çocukların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanılanıp yerleştirilerek desteklendiği kurumlar olan BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) nin öğrenci seçmek için uyguladığı iki aşamalı

değerlendirme sisteminde ikinci aşama olan ‘’bireysel değerlendirme’’ de de MEB tarafından ASİS kullanılmıştır.

ASİS Tanıtım Videosu İçin Bakabilirsiniz;

 

1. ASİS'in geçerlik ve güvenirlik teknik raporunu içeren makaleyi incelemek için bakabilirsiniz.

 

2. ASİS'in özel eğitim gruplarına ilişkin ayırt edicilik raporunu içeren makaleyi incelemek için bakabilirsiniz.


 

3.ASİS'in üstün zekalı/özel yetenekli çocukları tanılama geçerliğine ilişkin makaleyi incelemek için bakabilirsiniz.

 

4.ASİS'in sosyal geçerliğine ilişkin makaleyi incelemek için bakabilirsiniz.

 

Resim2.png
bottom of page