top of page

ERAL-NIT SÖZEL OLMAYAN ZEKA TESTİ (ERAL NON-VERBAL INTELLIGENCE TEST)

 

 

YAŞ GRUBU VE UYGULAMA

5-17 Yaş Arası Çocuklar için  bireysel olarak uygulanmaktadır. 

KULLANIM ALANLARI 

 

Genel Zeka Potansiyeli Tespiti

Dikkat Eksikliği Tanılanması

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm) Tanılanması

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Tanılanması

Dil Kullanım Bozuklukları (DKB) Tanılanması

 

 

 

ERAL-NIT Sözel Olmayan Zeka Testi Prof. Dr. Ercümend ERSANLI ve Psk. Dan. Ali KILIÇARSLAN tarafından geliştirilen ilk yerli, yapay zeka tabanlı ve sözel olmayan zeka testidir. Test geliştirme çalışmalarına başlanmadan önce psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan bir uzman grubuna alandaki çalışmaları esnasında nasıl bir teste ihtiyaç duydukları sorulmuştur. Gelen ortak yanıtlar doğrultusunda sözsüz/dil kullanım becerilerinden bağımsız, kolay (tablette) ve kısa sürede uygulanabilir, kültürel öğelerden arınık, zihinsel yetersizlik-normal zeka-parlak zeka ve üstün zeka tanılama süreçlerinin yanında Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) – Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) ve Dil Kullanım Bozuklukları (DKB) alanlarında da tanılama yapmaya olanak sağlayan bir ölçme aracı ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu talepler doğrultusunda;

3 Test Geliştirme Uzmanı

3 Psikiyatrist

3 Nörolog

3 Psikolog

3 Psikolojik Danışman

3 Çocuk Gelişimi Uzmanından oluşan 18 kişilik uzman bir ekip ile nörolojik beyin temelli çalışmalar doğrultusunda test maddeleri üretilmiştir. Bu maddeler üstü düzey zihinsel süreçlerin 16 alt alanı;

*Dikkat

*Hafıza           

*Görsel Algı

*Sayısal Yetenek

*Akıl Yürütme Yeteneği

*Şekil-Zemin Algısı

*Sosyal Yetenek

*Kavram Bilgisi

*Parça-Bütün İlişkisi

*Alıcı Dil

*İfade Edici Dil

*Kaba Motor Hareket

*İnce Motor Hareket

*Yakınsak Düşünme

*Iraksak Düşünme

*Görsel Manipülasyon

 

ile IQ puanı, frontal lob, oksipital lob, temporal lob ve paryetal lob alanları için ham puanlar tespit etmektedir. 

 

Yapay zeka destekli bir yazılım aracılığıyla tablette 5-17 yaş grubuna uygulanan ölçek 5 alt testten oluşmaktadır. Beynin dört lobunun fonksiyonel yeterliliklerini ölçen, nörolojik beyin temelli çalışmalara dayanan ve kültürel öğeler içermeyen bir bilişsel performans testidir. Ayrıca ERAL-NIT’in en ayırt edici özelliklerinden biri olan test uygulaması yapılan çocuğun-gencin ebeveynine uygulanan ebeveyn ölçeği sayesinde çocuğun gerçek yeterliliği ve ebeveyn değerlendirmesi arasındaki ilişki ya da farklar da tespit edilebilmektedir. Test sonrasında uygulayıcı hatasını bertaraf ederek yapay zeka desteğinde yapılan hesaplamalar ile uzman raporu ve ebeveyn raporu elde edilmektedir.

bottom of page